Slaapstoornissen Slaap en Kinderen Slaap en Ouderen Slaapmiddelen Slaap en Vrouwen Ploegendienst/Jetlag
 
 
 

Privacy

Op deze pagina vind je informatie over het privacybeleid van Somnio.

Somnio respecteert jouw privacy en vindt het beschermen van jouw gegevens uiterst belangrijk. Alle gegevens die je aan Somnio verstrekt worden strikt vertrouwelijk verwerkt. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe Somnio met jouw gegevens omgaat.Somnio zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt worden. Dat betekent:

 • Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je de gegevens aan ons verstrekt hebt
 • Wij verzamelen alleen de minimaal benodigde persoonsgegevens
 • Wij vragen jouw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden, tenzij jij ons daarom verzoekt en uitdrukkelijk toestemming daarvoor geeft
 • Wij zijn op de hoogte van actuele rechten omtrent persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Wij wijzen jou op jouw rechten en respecteren deze

De nieuwe wetgeving biedt niet alleen een betere bescherming tegen oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens, maar maakt ook de taken en verplichtingen van de organisaties duidelijker.

Welke persoonsgegevens verwerkt Somnio en waarvoor gebruikt Somnio deze gegevens?

Wanneer je gebruik maakt van onze website en diensten, verwerken wij met jouw toestemming de volgende persoonsgegevens:

Roepnaam/Voornaam: Om op een prettige manier met jou te kunnen communiceren vragen wij je een roepnaam of voornaam aan te geven, wanneer je contact met ons opneemt via ons contactformulier, een betaling afrondt via onze webwinkel, je een account aanmaakt voor de slaaptherapie of je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Je bent vrij om zelf een naam te kiezen die je wil gebruiken om met ons te communiceren. Je hoeft niet je echte naam te gebruiken. Wij vragen vooraf toestemming voor het verwerken van je roepnaam/voornaam.

E-mailadres: Om contact met jou op te kunnen nemen verwerken wij je e-mailadres wanneer je contact met ons opneemt via ons contactformulier, je een betaling afrondt via onze webwinkel, je een account aanmaakt voor de slaaptherapie of je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Jouw email adres wordt absoluut nooit aan derden doorgegeven, tenzij je daar zelf expliciet toestemming voor geeft. Heb je je aangemeld voor de nieuwsbrief, dan kan je je op elk gewenst moment afmelden. Je e-mailadres wordt dan verwijderd.

NAW-gegevens, zorgverzekeraar, verzekeringsnummer, geboortedatum: Uitsluitend op jouw verzoek en met jouw toestemming verwerken wij deze gegevens om een factuur uit te schrijven, waarmee je vergoeding kan aanvragen voor de Somnio slaaptherapie bij jouw zorgverzekeraar. Wij versturen deze factuur uitsluitend aan jou, niet aan derden. Je kan de factuur zelf indienen bij je zorgverzekeraar. Somnio bewaard deze gegevens niet langer dan nodig. Je bent vrij om de Somnio slaaptherapie te volgen zonder deze gegevens aan ons te verstrekken.

IP-adres: Om onze website te verbeteren wordt je gedrag op onze website geanalyseerd. Je IP-adres wordt daarbij geanonimiseerd verwerkt. Voor meer informatie, zie het kopje ‘Google Analytics tracking’.

Hoe lang bewaart Somnio mijn gegevens?

Indien je gegevens aan Somnio hebt verstrekt zonder dat je een behandeling volgt, dan kunnen deze op jouw verzoek direct verwijderd worden. De Somnio slaaptherapie is een psychologische behandeling (cognitieve gedragstherapie voor insomnie) en wordt uitgevoerd door psychologen-NIP. Hierdoor is de vereiste bewaartermijn voor je dossier vijftien jaar. Op jouw verzoek kunnen je gegevens wel van onze website verwijderd en offline door jouw behandelaar bewaard worden totdat de bewaartermijn verstreken is.

Jouw privacyrechten

Somnio verwerkt alle verkregen gegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 • Je hebt het recht om jouw toestemming om gegevens te verwerken op elk moment in te trekken. Somnio mag jouw gegevens dan niet meer verwerken
 • Je hebt het recht om persoonsgegevens die je aan Somnio hebt verstrekt in te zien
 • Je hebt het recht op correctie van de door jou aan Somnio verstrekte persoonsgegevens
 • Je hebt het recht om een verwijdering van je persoonsgegevens aan te vragen
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je hebt het recht om de aan Somnio verstrekte persoonsgegevens, waarvoor je toestemming hebt gegeven, (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat

Aan het uitoefenen van jouw rechten zijn geen kosten verbonden. Je hoeft geen reden aan te geven als je beroep doet op je rechten. Voor vragen over je privacy of om gebruik te maken van je rechten kan je het beste schriftelijk contact met ons opnemen. Je vindt onze contactgegevens onderaan, onder het kopje ‘Identiteit en contact’.

Identiteit en contact

Somnio wordt aangeboden door Somnus et Vigilo B.V.
Vertegenwoordiger: dr. Winni F. Hofman
Kamer van Koophandel: 34289118
Voor meer informatie, zie somnio.nl/over-ons

Voor verzoeken of vragen met betrekking tot je privacy kan je op de volgende manier met ons contact opnemen:
E-mail: info@somnio.nl
Somnio
L Braakensiekstraat 94
1064 HP Amsterdam

Wat zijn verdere beveiligingsmaatregelen van Somnio?

De regels en de techniek van Somnio waren voor de nieuwe privacywetgeving (AVG) in mei 2018 al erg streng, omdat wij ook de ethische normen van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) volgen. Al bij het begin van het ontwerp van Somnio in 2000 hechtte onze technisch directeur een zeer groot belang aan privacybescherming. De techniek en de beveiligingsmaatregelen worden steeds aangepast aan ervaringen en nieuwe inzichten.

 • De behandeling vindt plaats op deze aparte, beveiligde website (client.somnio.eu). Je kan een willekeurige roepnaam kiezen om je aan te melden. Je hoeft niet je echte naam op te geven. Je kan de slaaptherapie indien gewenst anoniem volgen.
 • Jouw gegevens zijn alleen bekend bij slaapconsulenten die lid zijn van het NIP. Alle binnen de slaaptherapie uitgewisselde informatie valt onder het beroepsgeheim.
 • Jouw inschrijving is niet gekoppeld aan jouw email adres. Voor de Somnio slaaptherapie log je in met je een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord – dus niet met je email-adres zoals op de meeste websites gebruikelijk is. Dit betekent dat als robots proberen gegevens te achterhalen door zomaar allerlei email-adressen te proberen dit nooit kan leiden tot jouw gegevens op de Somnio server.
 • Een betaling kan betekenen dat jouw bankrekening gegevens bekend worden. Daarom voert jouw Somnio consulent de betaaladministratie uit. Zo kan ook de boekhoudafdeling jouw Somnio gebruikersnaam niet inzien. De boekhouding heeft geen toegang tot de Somnio systemen.
 • Een factuur, die op jouw verzoek ten behoeve van de zorgverzekeraar worden toegezonden, worden niet aan de accountant ter beschikking gesteld en worden opgemaakt door jouw Somnio consulent.
 • De gegevens van de factuur worden op een gescheiden systeem bewaard en zijn alleen toegankelijk voor de consulent.

Welke cookies worden door Somnio gebruikt?

 • De persoonlijke gegevens van jouw behandeling worden op de website client.somnio.eu bewaard. Deze website heeft geen cookies van derden. De gegevens op deze website worden niet gedeeld met derden.De communicatie tussen jou en je consulent blijft dus strikt geheim. Als je bijvoorbeeld aan je consulent iets over bedden vraagt is er geen cookie die jouw interesse in bedden registreert en je krijgt dus ook geen ongevraagde advertenties over bedden.
 • Algemene gegevens over slaap en de informatie van onze producten worden via een separate website somnio.nl gepresenteerd. We gebruiken hier cookies alleen voor het her-evalueren van de pagina’s van deze website, maar dit wordt nooit in verband gebracht met een individuele gebruiker.Je logingegevens voor de slaaptherapie op client.somnio.eu zijn niet gekoppeld aan de website somnio.nl en worden op somnio.nl niet bewaard. De betaalgegevens worden via een andere server verwerkt. Het is dus nooit mogelijk dat cookies jouw belangrijke persoonsgegevens gebruiken.

Technische maatregelen om de beveiliging te waarborgen

Welke technische maatregelen heeft Somnio genomen om de beveiliging te waarborgen?

 • Op onze websites zijn SSL-certificaten geïnstalleerd. Zo kunnen gegevens veilig via het internet verstuurd worden via een versleutelde verbinding tussen een webserver en een internetbrowser.
 • De website voor de slaaptherapie van Somnio maakt geen gebruik van software van derden. In verband met de complexiteit van web-technologie, is het gangbaar dat veel bedrijven gebruik maken van softwarepakketten van derden om de kosten laag te houden. Vaak wordt software van derden niet up-to-date gehouden of worden beveiligingslekken niet meteen verbeterd of doorgegeven. Wij gebruiken alleen door onszelf ontwikkelde software die wij up-to-date houden. Het is duurder, maar het voordeel is dat wij wel 100% controle hebben op beveiliging en updates.
 • Somnio is voor de volle 100% door onze experts ontwikkeld en de volledige programma code is ons bekend en uitgebreid getest. We kunnen Somnio snel en onafhankelijk van andere web-software leveranciers op peil houden.
 • Alleen jij en je consulent hebben toegang tot het behandelgedeelte van de Somnio website.
 • We gebruiken een strenge fysieke beveiliging. Dit betekent dat voor iedere taak een andere server wordt gebruikt en deze servers zijn onderling niet gekoppeld. Niet alle servers zijn op dezelfde locatie opgesteld.
  • De server voor de behandeling is helemaal gescheiden van de server voor opslag van de administratieve gegevens. De servers hebben zelfs een verschillende server provider.
  • De server voor de boekhouding staat volledig los van alle servers van Somnio.
  • De consulenten maken notities en verzenden persoonlijke mail via twee aparte servers: een server voor de mail en een andere server voor documenten.
  • De online betaling wordt door een aparte server verwerkt. Deze gegevens en je behandelingsgegevens kunnen door derden niet met elkaar in verband worden gebracht.

Kwaliteitscontrole beveiliging en procedures

Er vindt regelmatig een interne audit plaats. De kwaliteit van ons systeem, inclusief de kwaliteit van de beveiliging, wordt ook beoordeeld door een onafhankelijke audit bureau van Achmea.

Client.somnio.eu gebruikt geen webanalysediensten

Client.somnio.eu gebruikt geen Google Analytics, Facebook Pixel of andere webanalysediensten.

 
 
Copyright © 2002-2018. PHI international (PHIi). All rights reserved. | Over Ons | Privacy | FAQ | Sitemap | Contact